Minitenis-babytenis

Tréninkový systém začínající minitenisem byl v TC Brno zaveden současně se vznikem klubu v roce 2002. Podle tohoto systému byl později vytvořen "Projekt MINITENIS-BABYTENIS", jehož autorem je Petr Šafránek. Projekt se následně stal oficiální koncepcí Českého tenisového svazu.

Metodické postupy, kterými se v TC Brno řídí trénink dětí od pěti do deseti let, jsou podrobně zpracovány ve filmu "Od minitenisu k závodnímu tenisu". Tento film je jediným českým filmem svého druhu.

Základem správné výuky dětí do deseti let je používání odpovídajících míčů.

1) míč na minitenis (děti cca do 7 let) - obrázek vlevo
2) míč na střední kurt (děti cca od 7 do 8 let) - obrázek uprostřed
3) míč na babytenis (děti cca od 8 do 10 let) - obrázek vpravo


  

Trénink minitenisu a babytenisu v TC Brno

Tréninky probíhají v následujících cyklech:

zima (říjen až duben)
jaro (květen až červen)
léto (červenec až srpen), prázdniny - zvláštní režim
podzim (září)

Podrobné informace u Martiny Šafránkové (tel.: 603 911 229 - odpoledne)

Minitenis (4 - 7 let)

Babytenis (8 - 9 let)

Trénink babytenisu je určen pro děti, které na minikurtě zvládají základní tenisové dovednosti. K přechodu od minitenisového k babytenisovému tréninku dochází zpravidla v říjnu roku, ve kterém děti dovrší osmi let.

V systému Českého tenisového svazu zatím bohužel chybí kategorie „střední kurt“, která je přirozeným přechodem mezi minitenisem a babytenisem. Proto náš trénink na středním kurtě probíhá jen přibližně dva měsíce, po kterých děti přejdou na velký dvorec.

Tréninkové časy pro jednotlivé skupiny hráčů bývají stanoveny vždy před začátkem jednotlivých cyklů, které jsou stejné jako u minitenisu.

Co je to minitenis?

Minitenis je "zmenšený tenis" umožňující dětem ve věku od šesti let (někdy i mladším) hrát podobně, jako hrají dospělí na normálním kurtu. Kurt je menší (viz. obrázek v pravidlech minitenisu), síť je nižší (cca 85cm), míče jsou lehčí a měkčí, rakety kratší a lehčí (doporučená délka 56-62 cm).

Proč minitenis?

Děti mají ze své tělesné výšky podobnou perspektivu pohledu na minitenisový dvorec, jako dospělí na dvorec normální. To jim umožňuje trénink prakticky všech úderů a herních činností, které trénují dospělí. Většina dětí je po několika týdnech, event. měsících tréninku, schopna hrát tréninková cvičení a minitenisové zápasy se svými vrstevníky, což je baví mnohem víc než odpalování míčů nahrávaných trenérem přes "obrovskou" síť. Navíc si automaticky osvojují základní taktické návyky.

Vše je podrobně ukázáno v našem filmu "Od minitenisu k závodnímu tenisu".

​​​​​​​

Pravidla minitenisu

(věková kategorie 6-7 let)

Hraje se na dvorci pro minitenis (rozměry viz. obrázek)

Hraje se na jednu nebo dvě vítězné sady do deseti bodů (jednoduché počítání) - za stavu 9:9 rozhodující bod.

Podání pouze jedno zespodu, jako forhend (v případě teče sítě se podání opakuje). Nadhozený míč pro podání je možno nechat dopadnout za zadní čárou minikurtu. Podává se do pole ohraničeného čarou pro podání.

Při uvedení míče do hry musí stát podávající za zadní čárou a přijímající za čárou pro podání.

Podávající hráč se určí losem (stejně jako u normálního tenisu). Dále podává vždy ten, kdo prohrál poslední bod.

Je možno hrát na jeden dopad nebo bez dopadu (volejem). Podání se musí nechat dopadnout


Výška sítě cca 85 cm

​​​​​​​

Vybavení pro minitenis

Rozměry sítě jsou přibližně 580 x 85 cm. Nejlepší je síť s hliníkovou konstrukcí, kterou unesou dvě šestileté děti. Ceny kvalitních minitenisových sítí se pohybují kolem čtyř tisíc korun. Samozřejmě je možné vyrobit dva přenosné stojany a na ně zavěsit jakoukoli síť. Výhodou jsou minimální náklady, nevýhodou složitá manipulace. Míče pro minitenis jsou větší a lehčí než normální tenisáky (mají červené označení). V ČR se bohužel pro minitenis používají míče s oranžovým označením, které jsou podle ITF určeny pro hru na středním kurtě (viz. obrázek) V TC Brno trénují se správnými minitenisovými míči začínající minitenisté. Děti, které hrají turnaje a soutěže družstev musí bohužel trénovat s míči pro střední kurt. Cena speciálních míčů je podobná jako cena normálních tenisáků. Rakety v délkách 56 - 62 cm stojí od šesti do sedmnácti set Kč.

První oficiální turnaj v minitenise

Historicky první minitenisový turnaj v ČR uspořádal 19.6.2004 tenisový klub TC Brno. Hrál se ještě v našem tehdejším působišti na Majdalenkách. V současné době je v termínové ČTS mnoho desítek turnajů této věkové kategorie.

Co je to střední kurt?

Střední kurt vznikne zmenšením normálního dvorce (viz. obrázek).

​​​​​​​

Síť je o cca 6 cm snížena.

Hraje se míči, které se v ČR používají pro kategorii minitenis. Podle mezinárodní tenisové federace ITF se jedná o míče pro střední kurt. Oficiální míče pro minitenis jsou větší a lehčí.

​​​​​​​

Proč střední kurt?

Přechod z minikurtu na velký kurt je příliš skokový. Děti, které nehrály minitenis na „špičkové úrovni“ hru na velkém kurtě s „babytenisovými“ míči vůbec nezvládají. Nejsou schopny hrát spolu navzájem a nemohou hrát zápasy. Tréninky začínajících babytenistů tedy většinou probíhají tak, že míče dětem nahrává trenér a ty je z nepřirozeně velké vzdálenosti odpalují „někam na druhou stranu“. TC Brno se snaží o začlenění kategorie „střední kurt“ do systému ČTS.

Pravidla pro střední kurt

Pravidla jsou podobná jako pro babytenis (viz. níže).
Na středním kurtě je možné (a vhodné!) hrát i čtyřhru.

První oficiální turnaj na středním kurtě na Moravě

Turnaj proběhl 28. 9. 2016 v areálu TC Brno. V současné době je v termínové listině babytenisu několik turnajů, u kterých je v poznámce uvedeno „hraje se na středním kurtě“. Bohužel je jich málo a jsou jen v Praze a na TC Brno.​​​​​​​

​​​​​​​

Co je to babytenis?

Hraje se na normálním dvorci. Používají se speciální míče na babytenis (zelené označení) a rakety průměrných délek 64-67 cm. Přechod od minitenisu k babytenisu je podrobně ukázán v našem filmu "Od minitenisu k závodnímu tenisu".

Pravidla babytenisu pro turnaje a soutěže družstev v babytenisu

(věková kategorie 8-9 let)

Hraje se na standardním tenisovém dvorci. (rozměry viz. pravidla tenisu).

Utkání jsou oproti normálnímu tenisu vždy zkrácena. Způsob zkrácení musí být dán vždy před zahájením soutěže nebo turnaje.

Zápas je možno zkrátit následujícími způsoby:

Zápas se hraje na jednu normální sadu, pro kterou platí pravidla tenisu.

Zápas se hraje na dvě zkrácené sady do čtyř her, za stavu 3:3 se hraje tiebreak nebo rozhodující hra. Za stavu jedna jedna na sady rozhoduje supertiebreak.

Zápas se hraje na jednu zkrácenou sadu popsanou v bodu b. Tento působ je vhodný např. při zápasech ve skupinách, na turnaji jednotlivců s velkým počtem účastníků.

V kategorii babytenis je možné (a vhodné!) hrát i čtyřhru.