Kodex klubu

1) TC Brno cítí odpovědnost podílet se spolu se školou a rodinou na společenském rozvoji svých svěřenců nejen na kurtu, ale i mimo něj.

2 TC Brno usiluje o co nejlepší výkonnost svých hráčů. Respektuje při tom jejich motorické, psychické, materiální i časové možnosti.

3) TC Brno usiluje o kamarádskou atmosféru mezi svými svěřenci bez ohledu na jejich výkonnost.

4) TC Brno ctí zásady fair play při všech soutěžích a turnajích, které pořádá a kterých se účastní.

5) TC Brno usiluje o korektní vztahy mezi rodiči svých svěřenců bez ohledu na výkonnost jejich dětí.

6) TC Brno dbá na profesionalitu svých trenérů, rozhodčích a vedoucích družstev.

7) TC Brno ctí pravidla a soutěžní řády ČTS a ITF.

8) TC Brno dbá, aby trenéři ctili etický kodex trenéra TC, hráči etický kodex hráče TC a rodiče etický kodex rodiče.