Kodex hráče

1) Hráč TC Brno respektuje své spoluhráče, soupeře, trenéry, kapitány družstev, rozhodčí a diváky.

2) Hráč TC Brno se nikdy nevyjadřuje negativně o svých spoluhráčích a trenérech. V případě výhrad k nim, jedná přímo s nimi nebo s vedením klubu.

3) Hráč TC Brno se nikdy nesníží ke lžím a pomluvám.

4) Hráč TC Brno nepoužívá vulgární výrazy a dodržuje všechna základní pravidla slušného chování. (zejména 3P-pozdravit, poprosit, poděkovat)

5) Hráč TC Brno svým chováním a jednáním reprezentuje nejen svůj klub, ale také sama sebe a svoji rodinu.

6) Hráč TC Brno je schopen uznat chybu a následně se omluvit.

7) Hráč TC Brno hraje vždy fair-play. (nešidí, nepodvádí)

8) Hráč TC Brno vynakládá v tréninku i v zápasu maximální úsilí.

9) Hráč TC Brno se učí znát pravidla tenisu a soutěžního řádu.

10) Hráč TC Brno respektuje nominaci v soutěžích družstev.

11) Hráč TC Brno se učí přijímat vítězství i porážky s respektem a pokorou.

12) Hráč TC Brno se chová zodpovědně k majetku a sportovnímu vybavení klubu.

13) Hráč TC Brno nepoužívá při tréninku mobilní telefon, pokud to není ze závažných důvodů nutné.

14) Hráč TC Brno respektuje pravidla etického kodexu nejen ve všech tenisových areálech, ale i mimo ně.