TC Brnonejúspěšnější tenisový klub v Jihomoravském kraji a jeden z nejúspěšnějších klubů v České republice

Minitenis-babytenis

Tréninkový systém začínající minitenisem byl v TC Brno zaveden současně se vznikem klubu v roce 2002. Podle tohoto systému byl později vytvořen "Projekt MINITENIS-BABYTENIS", jehož autorem je Petr Šafránek. Projekt se následně stal oficiální koncepcí Českého tenisového svazu.

Metodické postupy, kterými se v TC Brno řídí trénink dětí od pěti do deseti let, jsou podrobně zpracovány ve filmu "Od minitenisu k závodnímu tenisu". Tento film je jediným českým filmem svého druhu.

Současný trénink minitenisu a babytenisu v TC Brno

Minitenis (5 - 7 let)

Tréninky probíhají v následujících cyklech:

Podrobné informace u Martiny Šafránkové (tel.: 603 911 229 - odpoledne)

Babytenis (8 - 9 let)

Trénink babytenisu je určen pro děti, které z zvládají základní tenisové dovednosti.

K přechodu od minitenisového k babytenisovému tréninku dochází zpravidla v říjnu roku, ve kterém děti dovrší osmi let.

Tréninkové časy pro jednotlivé skupiny hráčů bývají stanoveny vždy před začátkem jednotlivých cyklů, které jsou stejné jako u minitenisu.

Podrobné informace u Petra Šafránka (tel.: 776 103 203 - dopoledne)

Co je to minitenis?

Minitenis je "zmenšený tenis" umožňující dětem ve věku od šesti let (někdy i mladším) hrát podobně, jako hrají dospělí na normálním kurtu. Kurt je menší (viz. obrázek v pravidlech minitenisu), síť je nižší (cca 85cm), míče jsou lehčí a měkčí, rakety kratší a lehčí (doporučená délka 56-62 cm).

Proč minitenis?

Děti mají ze své tělesné výšky podobnou perspektivu pohledu na minitenisový dvorec, jako dospělí na dvorec normální. To jim umožňuje trénink prakticky všech úderů a herních činností, které trénují dospělí. Většina dětí je po několika týdnech, event. měsících tréninku, schopna hrát tréninková cvičení a minitenisové zápasy se svými vrstevníky, což je baví mnohem víc než odpalování míčů nahrávaných trenérem přes "obrovskou" síť. Navíc si automaticky osvojují základní taktické návyky.

Vše je podrobně ukázáno v našem filmu "Od minitenisu k závodnímu tenisu".

DVD

Pravidla minitenisu pro turnaje a soutěže družstev v minitenise
(věková kategorie 6-7 let)

Kurt
Výška sítě cca 85 cm

Vybavení pro minitenis

Rozměry sítě jsou přibližně 580 x 85 cm. Nejlepší je síť s hliníkovou konstrukcí, kterou unesou dvě šestileté děti. Ceny kvalitních minitenisových sítí se pohybují kolem čtyř tisíc korun. Samozřejmě je možné vyrobit dva přenosné stojany a na ně zavěsit jakoukoli síť. Výhodou jsou minimální náklady, nevýhodou složitá manipulace. Míč pro minitenis vypadá jako normální tenisák, má stejné rozměry, je měkčí a lehčí. Jeho cena je zhruba stejná jako cena normálního míče. Vydrží i několik let. Rakety v délkách 56 - 62 cm stojí od šesti do sedmnácti set Kč.

1. oficiální turnaj v minitenise

Historicky první minitenisový turnaj v ČR uspořádal 19.6.2004 tenisový klub TC Brno. Hrál se ještě v našem tehdejším působišti na Majdalenkách. V současné době je v termínové ČTS mnoho desítek turnajů této věkové kategorie.

Co je to babytenis?

Babytenis metodicky navazuje na minitenis. Hraje se již na normálním dvorci. Používají se však speciální míče na babytenis a rakety průměrných délek 64-67 cm. Přechod od minitenisu k babytenisu je podrobně ukázán v našem filmu "Od minitenisu k závodnímu tenisu".

Pravidla babytenisu pro turnaje a soutěže družstev v babytenise
(věková kategorie 8-9 let)

Zápas je možno zkrátit následujícími způsoby:

  1. Zápas se hraje na jednu normální sadu, pro kterou platí pravidla tenisu.
  2. Zápas se hraje na dvě zkrácené sady do čtyř her, za stavu 3:3 se hraje tiebreak nebo rozhodující hra. Za stavu jedna jedna na sady rozhoduje supertiebreak.
  3. Zápas se hraje na jednu zkrácenou sadu popsanou v bodu b. Tento působ je vhodný např. při zápasech ve skupinách, na turnaji jednotlivců s velkým počtem účastníků.
Copyright © 2002–2017 TC Brno | Poslední aktualizace: 20.11.2017